​Vedligeholdelse & service

En anden hovedbeskæftigelse er vedligehold og servicering af eksisterende gartnerier. Vi udfører glasreparationer, reparationer af eksisterende drivhusarealer (træ, aluminium), omlægning af eksisterende dækmaterialer, udskiftning/servicering af oplukssystemer til luftvinduer, samt div. om- og tilbygninger.

Vi vedligeholder ligeledes skotrender. Disse renholdes, vaskes eller tjæres (træ drivhus) og gennemgås for utætheder.

Reparation af eksisterende luftvinduer i trædrivhuse. Evt. udskiftning af rådskadet bundprofiler.

Ændring af luftlemme i træ drivhuse til større luftlemme i aluminium.

Udskiftning af slidt tandstangsopluk – altså udskiftning af tandstænger.

Smøring og justering (efterspænding) af tandstangsopluk.

Forsegling af alle sprossehætter med silikone. Det være sig forsegling af nye sprossehætter, samt forsegling af eksisterende sprossehætter (lister). Dette medfører et langt tættere hus, nedbringer drypskader, samt en større varmebesparelse – hvilket er godt for økonomi/CO2 belastning af miljøet.

Skulle det være ønskeligt, udfører vi også vedligehold af eksisterende drivhusarealer i træ. Afrensning af gammelt overkit, højtryksrensning af de afrensede profiler, glasreparation efter dette, samt maling og overkitning.

Lettere vask/højtryksrensning af drivhuse.

Maling af eksisterende drivhuse. Det være sig ind- som udvendig maling af konstruktion, træprofiler som maling af varmerør.

De senere år har vi konstatere en større hyppighed af storme. Dette skærper kravet til vedligeholdelse og reparationer – en opgave vi tager meget seriøst. I disse ekstraordinære situationer har vi - udover egne montører og nære kollegaer - et stort netværk af montører fra Polen og Holland. Dette betyder en mulighed for hurtigere hjælp fra flere ”hænder” og en mulighed for hurtigere at kunne vende tilbage til ”normale” produktion.​

Følg os på facebook​

​Firma & CVR

Fyns Drivhusservice ApS

CVR: ​17904140

​Kontakt os

​Telefon: 66 10 83 84

Mail: fds@fds.nu

​Partnere